Les 7 regles per treballar en equip – Las 7 reglas para trabajar en equipo

Abans, algunes veritats sobre el treball en equip.

 El treball en equip no és fàcil. Es un mirall per a les nostres deficiències i carències, per als nostres defectes.

Treballar en equip activa els nostres mecanismes de protecció i inseguretats. ens pot fer sentir frustrats si no apliquem una bona dinàmica de treball.

El treball en equip és un propulsor d’idees. Seria com passar de l’atmosfera a l’estratosfera.

El treball en equip ajuda a resoldre culs de sac. Facilita el desenvolupament d’idees.

El treball en equip és més enriquidor que el treball individual, és una qüestió matemàtica: 10 ments compartint sumen més que una de sola. Però per aconseguir-ho cal tenir una bona dinàmica de treball.

 

ekip

I tot seguit, les 7 regles per una bona dinàmica de treball en equip:

 1. Aprendre a escoltar. I si no ho fem, no vulguem que els altres ens escoltin a nosaltres. Tallar constantment el discurs de l’altre posa de manifest la nostra inseguretat i una actitud impositiva que no va enlloc. Per escoltar s’ha de callar i estar atent al que l’altra persona diu i al sentit que li està donant, posar-nos a la seva pell fent servir l’empatia. Escoltar sense prejudicis i sentir que amb el seu punt de vista estem ampliant el nostre.
 2. Acceptar les propostes dels altres. El que els anglesos anomenen “accepting offers”. I no és tant fàcil, no. Tenim la inevitable tendència a imposar les nostres idees i pensar que aquestes son les bones o pensar que mai arribarem a tenir una idea tant bona com la de l’altre persona. Ambdues conductes deterioren el procés creatiu. Cal acceptar les propostes per construir-hi al damunt, per sumar.
 3. Potenciar el Brainstorming. En una primera fase, posar totes les idees sobre la taula. Sense filtrar-les. Tal qual rajen. Això permet tenir un munt de material sobre el qual treballar i arribar a llocs insospitats.
 4. No tenir por. La nostra idea pot fer créixer el procés creatiu del grup i, no dir-la, per egoisme o inseguretat, pot portar-nos a la frustració i a la participació parcial en el procés grupal, i per tant no contribuir al bon desenvolupament del treball en equip.
 5. Aplicar tècniques que permetin participar a tothom. Per naturalesa existeixen caràcters més líders que d’altres o també persones amb més facilitat de comunicació i fluïdesa que d’altres. Aplicar el Philip 66 mitjançant el qual cada participant parla un minut (mesurem amb cronòmetre) sobre un tema particular pot ajudar a regular la participació. D’aquesta manera, obtenim tants punts de vista com participants hi ha i ens assegurem que ningú és quedi en silenci o sense participar.
 6. Aprendre a tolerar. Sí, tant fàcil de dir i tant difícil d’aconseguir. Falta que la idea d’un altre entri en conflicte amb una de nostra per que sorgeixi la intolerància. I és una mala aliada ja que ens genera prejudicis i una actitud irritada i de menyspreu. Escoltem i respectem els punts de vista, no tothom pensa igual que nosaltres.
 7. Ser generós. Regalar. Sí, compartir. Tenir un esperit generós ens ajudarà a rebre. Es crearà un flux d’idees en tots els sentits de manera orgànica i fàcil. Aportarem un gran valor humà que es traduïrà en un gran valor qualitatiu en el procés de creació.

 

 

en equipPero antes , algunas verdades sobre el trabajo en equipo.

El trabajo en equipo no es fácil. Es un espejo para nuestras deficiencias y carencias, para nuestros defectos.

Trabajar en equipo activa nuestros mecanismos de protección e inseguridades. Nos puede hacer sentir frustrados si no aplicamos una buena dinámica de trabajo.

El trabajo en equipo es un propulsor de ideas. Sería como pasar de la atmósfera en la estratosfera.

El trabajo en equipo ayuda a resolver callejones sin salida. Facilita el desarrollo de ideas.

El trabajo en equipo es más enriquecedor que el trabajo individual, es una cuestión matemática: 10 mentes compartiendo suman más que una sola. Pero para ello es necesario tener una buena dinámica de trabajo .

 

 

Y a continuación , las 7 reglas para una buena dinámica de trabajo en equipo :

 1. Aprender a escuchar . Y si no lo hacemos , no queramos que los demás nos escuchen a nosotros. Cortar constantemente el discurso del otro pone de manifiesto nuestra inseguridad y una actitud impositiva que no va a ninguna parte . Para escuchar hay que callar y estar atento a lo que la otra persona dice y al sentido que le está dando , utilizar la empatía . Escuchar sin prejuicios y sentir que con su punto de vista estamos ampliando nuestro .
 2. Aceptar las propuestas de los demás. Lo que los ingleses llaman ” accepting offers ” . Y no es tan fácil , no. Tenemos la inevitable tendencia a imponer nuestras ideas y pensar que éstas son las buenas o pensar que nunca llegaremos a tener una idea tan buena como la de la otra persona . Ambas conductas deterioran el proceso creativo . Hay que aceptar las propuestas para poder construir encima, para sumar .
 3. Potenciar el Brainstorming . En una primera fase , poner todas las ideas sobre la mesa. Sin filtrarlas . Tal cual nos vengan . Esto permite tener un montón de material sobre el que trabajar y llegar a lugares insospechados .
 4. No tener miedo. Nuestra idea puede hacer crecer el proceso creativo del grupo y no decirla, por egoísmo o inseguridad , puede llevarnos a la frustración y a la participación parcial en el proceso grupal , y por tanto, no contribuir al buen desarrollo del trabajo en equipo .
 5. Aplicar técnicas que permitan participar a todos. Por naturaleza existen caracteres más líderes que otros o también personas con más facilidad de comunicación y fluidez que otras. Aplicar el Philip 66 mediante el cual cada participante habla un minuto ( medimos con cronómetro ) sobre un tema particular puede ayudar a regular la participación . De esta manera , obtenemos tantos puntos de vista como participantes hay y nos aseguramos de que nadie se quede en silencio o sin participar .
 6. Aprender a tolerar . Sí, tan fácil de decir y tan difícil de conseguir. Falta que la idea de otro entre en conflicto con una nuestra para que surja la intolerancia . Y es una mala aliada ya que nos genera prejuicios y una actitud irritada y de desprecio . Escuchemos y respetemos los puntos de vista , no todo el mundo piensa igual que nosotros.
 7. Ser generoso . Regalar . Sí, compartir. Tener un espíritu generoso nos ayudará a recibir . Se creará un flujo de ideas en todos los sentidos de manera orgánica y fácil . Aportaremos un gran valor humano que se traducirá en un gran valor cualitativo en el proceso de creación .

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s