La poderosa diferència entre el “Sí, i…” i el “sí, però” – La poderosa diferencia entre el “Sí, i…” i el “sí, pero”

grup1

Volem aconseguir un objectiu amb un grup de persones, un grup de persones que per aconseguir aquest repte es transformaran en un equip de treball. Anem a posar un exemple concret, proposem un repte per a aquest grup: “Muntar una festa de disfresses”.

Aquest grup de persones es reuneix, en cercle, i una vegada cadascú i de manera espontània faran una aportació. S’ha de respectar el torn de cada persona i no es podrà repetir a una mateixa ronda. Això vol dir que A, B, C i D, tindran la seva oportunitat una vegada cada 4 aportacions.

Mirarem d’ assolir l’objectiu prenent dues vies diferents. Començarem  primer amb la via del “sí, però…”, és a dir, que després d’una aportació, el següent company iniciarà la seva utilitzant sempre un “Sí, però…” i després, per a la següent via, utilitzarem un “Sí, i…” per a afegir les següents aportacions.

Anem a veure-ho en un exemple. La via del “Sí, però…”:

A: començarem fent una llista del participants

B: Sí, però no podem tampoc fer una llista massa llarga

C: Sí, però millor fer una llista llarga que curta per si molta gent no pot venir

D: Sí, però hem de saber la gent que ve pel menjar que hem de comprar.

A: Sí, però si comprem menjar i després la gent no ve en sobrarà.

….

I podríem continuar, tot i que potser no gaire més enllà… Anem a veure ara la via del “Sí, i…”

A: demanarem que cadascú es faci la seva disfressa a mà

B: Sí, i així segur que tothom porta una disfressa original

C: Sí, i podríem proposar una temàtica.

D: Sí, i cadascú podria portar el seu menjar

A: Sí, i podríem fer-ho a casa meva perquè tinc un menjador molt gran

B: Sí, i podem demanar a una banda de música que vingui a tocar

C: Sí, i podem fer un concurs amb vàries categories per a les disfresses…

i així també podríem continuar. I podríem arribar molt lluny.

Hem proposat l’exemple de la festa però podríem haver-ne agafat qualsevol altre. Començar amb un “Sí, i…” o un “Sí, però…” ha fet canviar per complet la dinàmica del grup. En el primer cas, l’energia, centrada en les objeccions, ha fet que el procés esdevingués feixuc, lent i negatiu. Cada aportació rebatia l’anterior, i on, de seguida ens hem adonat que no anàvem enlloc. En el segon cas, ha estat totalment al contrari. En molt menys temps hem aportat moltes més idees, hem SUMAT a les aportacions anteriors. Hem acceptat les idees dels altres “accepting offers” i hi hem afegit les nostres. S’ha generat un cercle de confiança on totes les propostes eren tingudes en compte. La confiança i l’espontaneïtat fan que cadascú pugui lliurement expressar-se i per tant, fer propostes originals i creatives, fent arribar al grup molt més lluny del que una sola persona hagués pogut arribar. El grup ha funcionat com un generador d’idees, un catalitzador per tal d’assolir l’objectiu.

Acostumo a realitzar aquest exercici i d’altres relacionats  a les classes de Coffi Teatre amb tots els grups amb els que treballo. D’aquesta manera, practicant i prenent consciència, es creen dinàmiques de treball constructives, basades en el positivisme, la confiança de grup, l’acceptació d’idees i la flexibilitat.

La poderosa diferencia entre el ” Sí , y … ” y el “sí , pero” .

grup 2

Queremos conseguir un objetivo con un grupo de personas , un grupo de personas que para lograr este reto se transformarán en un equipo de trabajo . Vamos a poner un ejemplo concreto , proponemos un reto para este grupo : ” Montar una fiesta de disfraces ” .

Este grupo de personas se reúne en círculo , y uno cada vez y de manera espontánea harán una aportación. Se debe respetar el turno de cada persona y no se podrá repetir en una misma ronda . Esto quiere decir que A, B , C y D , tendrán su oportunidad una vez cada 4 aportaciones.

Trataremos de alcanzar el objetivo tomando dos vías diferentes . Comenzaremos primero con la vía del “sí, pero …” , es decir , que tras una aportación , el siguiente compañero iniciará el suyo utilizando siempre un “Sí , pero … ” y luego , para la siguiente vía, utilizaremos un “Sí , y …” para agregar las siguientes aportaciones.

Vamos a verlo en un ejemplo. La vía del “Sí , pero …” :

A : comenzaremos haciendo una lista de participantes

B : Sí, pero no podemos tampoco hacer una lista demasiado larga

C : Sí , pero mejor hacer una lista larga que corta por si mucha gente no puede venir

D: Sí, pero tenemos que saber la gente que viene por la comida que tenemos que comprar .

A: Sí, pero si compramos comida y luego la gente no viene sobrará .

Y podríamos continuar, aunque quizás no mucho más allá … Vamos a ver ahora la vía del “Sí , y …” 

A: pediremos que cada uno se haga su disfraz a mano

B : Sí, y así seguro que todo el mundo llevará un disfraz original

C : Sí, y podríamos proponer una temática

D: Sí, y cada uno podría llevar su comida

A: Sí, y podríamos hacerlo en mi casa porque tengo un comedor muy grande

B : Sí , y podemos pedir a una banda de música que venga a tocar

C : Sí , y podemos hacer un concurso con varias categorías para los disfraces …

y así podríamos continuar . Y podríamos llegar muy lejos .

Hemos propuesto el ejemplo de la fiesta pero podríamos haber cogido cualquier otro . Empezar con un “Sí , y …” o un “Sí , pero …” ha cambiado, por completo, la dinámica del grupo . En el primer caso , la energía , centrada en las objeciones , ha hecho que el proceso se convirtiera en algo pesado , lento y negativo . Cada aportación rebatía la anterior , enseguida nos hemos dado cuenta de que no íbamos a ninguna parte . En el segundo caso , ha sido totalmente al contrario . En mucho menos tiempo hemos aportado muchas más ideas , hemos sumado a las aportaciones anteriores . Hemos aceptado las ideas de los demás (” accepting offers “) y hemos añadido las nuestras. Se ha generado un círculo de confianza donde todas las propuestas eran tomadas en cuenta . La confianza y la espontaneidad hacen que cada uno pueda libremente expresarse y así , hacemos propuestas originales y creativas , haciendo llegar el grupo mucho más lejos de lo que una sola persona hubiera podido llegar . El grupo ha funcionado como un generador de ideas , un catalizador para lograr el objetivo .

Suelo realizar este ejercicio y otros relacionados con todos los grupos con los que trabajo en las classes de Coffi Teatre . De este modo , practicando y tomando conciencia , se crean dinámicas de trabajo constructivas , basadas en el positivismo , la confianza de grupo , la aceptación de ideas y la flexibilidad .

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s